A Study On The Different Parameters Effecting Yarn Snarling Tendecy


Kadoğlu H. , Şehit H.

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi-UÇTEK’2019 , Adana, Turkey, 26 - 27 September 2019, pp.33-40

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-40

Abstract

The yarn is subjected to many internal stresses due to the raw material and yarn spinning steps used. The yarn get rid of these stresses which it subjected to and it gives opposite reaction againts rotation, which is described as yarn liveliness. Yarn liveliness, especially in the structure of knitted fabrics may cause the spirality problem. The aim of this study is to investigate the effect of yarn spinning system, yarn count and twist coefficient on the tendency of yarn snarling. In this study, yarns were produced using 100% cotton materials, in five different spinning systems, taking two different twist coefficients  into consideration, and in two yarn counts. Yarn liveliness values of samples were measured by Kringel Factor Meter Test Apparatus. As the twist coefficient of the yarns increases and the yarn becomes thicker, the snarling tendency increases. However, the highest yarn liveliness values belong to the yarns in the compact spinning system. 

 

Keywords: Yarn liveliness, snarling tendency, twist effect, yarn properties 

İplik, kullanılan hammadde ve iplik eğirme adımları sayesinde birçok içsel gerilmeye maruz kalır. İplik maruz kaldığı bu gerilimlerden kurtularak hangi yönde büküm etki etmiş ise buna karşıt yönde dönme tepkisi verir. Buna iplik canlılığı denir. Canlılık, özellikle örme kumaş yapısında may dönmesi problemine sebebiyet verir. Bu çalışmanın amacı iplik eğirme sistemi, iplik numarası ve büküm katsayısının ipliğin dönme eğilimine etkisini incelemektir. Çalışmada %100 pamuk lifleri kullanılarak iki iplik numarasında, iki farklı büküm katsayısı dikkate alınarak beş farklı eğirme sisteminde iplikler üretilmiştir. İpliğin canlılık ölçümü Keisokki Firmasının Kringel Factor Meter ölçüm aparatı ile yapılmıştır. İpliklerin büküm katsayısı arttıkça ve iplik kalınlaştıkça kendi üzerinde dönme eğilimleri artmaktadır. Bununla birlikte en yüksek iplik canlılığı değerleri kompakt eğirme sistemindeki ipliklere aittir. 

 

Anahtar kelimeler: İplik canlılığı, ipliğin dönme eğilimi, büküm faktörü, iplik özellikleri