Klimatik Koşulların Bazı Deri Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Poster Presentation


BAŞARAN B. , BİTLİSLİ B. O. , OCAK B., ÖNEM E.

I. International Leather Engineering Symposium, 29 Nisan - 01 Mayıs 2009, ss.451-456

  • Sayfa Sayıları: ss.451-456