Ege Üniversitesi Canlı Cerrahi Yayınları: Süreç ve Yöntemler


AÇIK Y. , Apaydın F.

Akademik Bilişim 2012, Uşak, Türkiye, 01 Şubat 2012, ss.459-466

  • Basıldığı Şehir: Uşak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.459-466

Özet

Bilişim teknolojilerindeki ilerleme tıp eğitiminin kalitesinin arttırılmasında önemli bir fak - tördür. Özellikle tıpta uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerinin verimli bir şekilde devam edebilmesi, kaliteli içeriğin, mevcut teknolojilerin en verimli şekilde kullanılma - sıyla mümkündür. Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BİTAM) desteğiyle yürütülen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki canlı cerrahi yayınlarının (live surgical transmission/tele surgery) planlama, teknolojik altyapı ve yayın yöntemlerinin nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili bilgi verildikten sonra bu alanda belirli bir standart oluşturulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşler sunulmuştur .

Progress of information technologies is playing an important role for improving the quality of medical education. In particular, medical specialty education and postgraduate training activities can be improved, by increasing the quality of content and the efficient use of existing technologies. In this study, we present our experience with live surgery transmision (live surgical transmission / tele-surgery) of Ege University Faculty of Medicine performed in collaboration with the Ege University Information and Communication Technologies Research Center (BI - TAM). In this study, planning of the whole process, technological infrastructure and methods of transmission were presented.