Minimally Invasive Surgery in Children


Creative Commons License

Dökümcü Ü. Z.

in: Minimally Invasive Surgery in Children, Mete Kaya, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.27-35, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.27-35
  • Editors: Mete Kaya, Editor

Abstract

Congenital and acquired esophageal pathologies constitute an important part of the pediatric thoracic surgery diseases. Technological developments that brought small instruments in to use, has led to widespread treatment of these patients with minimally invasive methods, especially in small infants. In this review; an update will be made with a focus on the minimally invasive treatment of patients with esophageal atresia (with or without tracheoesophageal fistula), achalasia, hiatal hernia and gastroesophageal reflux, and congenital and acquired esophageal strictures.

Pediatrik göğüs cerrahisi hastalıklarının önemli bir kısmını konjenital ve akkiz özofagus patolojileri oluşturur. Teknolojik gelişmeler sayesinde özellikle küçük hastalarda kullanılabilecek enstrümanların kullanıma sunulması bu hastaların minimal invaziv yöntemlerle tedavisinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu derlemede; Çocuk Cerrahisi'nde sıklıkla karşılaşılan özofagus patolojileri olan fistüllü ya da fistülsüz özofagus atrezisi, akalazya, hiatus hernisi ve gastroözofageal reflü ile konjenital ve akkiz özofagus darlıklarının minimal invaziv yöntemlerle tedavisi üzerinde durularak bir güncelleme yapılacaktır.