Kulak defektli hastaların ekstraoral implant ve CAD CAM titanyum altyapı ile protetik rehabilitasyonu: Vaka serisi


Şahan M. H. , Gürkan M.

Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi , Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.58-59

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58-59

Abstract

Kulak defektli hastaların ekstraoral implant ve CAD CAM titanyum altyapı ile protetik rehabilitasyonu: Vaka serisi Amaç: Kanser cerrahisi, doğumsal anomaliler, travma veya yanık sebebiyle meydana gelen kulak defektleri, hastanın yaşam kalitesini, psikolojisini ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. İmplant destekli kulak protezleri maksillofasiyal defektli hastalar için önemli bir tedavi seçeneğidir. Günümüzde bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim sistemleri (CAD-CAM) ile implant destekli protezlere titanyum alt yapılar üretilmektedir. Bu vaka serisinin amacı, kulak protezlerinin retansiyon ve sağlamlığı için CAD-CAM sistemleri ile üretilen titanyum alt yapıların tedavisini değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi bölümüne kulak protezi yapımı için 10 hasta yönlendirildi. Klinik ve radyografik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra uygun olan bölgelere ekstraoral implantlar yerleştirildi. 4 aylık iyileşme döneminden sonra ekstraoral implantların ölçüleri alındı. CAD-CAM sistemi ile titanyum alt yapıları üretildi. Barlar üzerine matriksler yerleştirildikten sonra silikondan kulak protezleri üretildi. Bulgular: Kulak protezi yapılan 10 hastanın 3 yıllık kontrollerinde titanyum alt yapılarda ve çevre dokularında herhangi bir yakınma ve klinik bulgu gözlenmedi Sonuç: CAD-CAM sistemleri titanyum alt yapıların daha dayanıklı, hassas ve tutucu olmasını mümkün kılmaktadır.