A new therapeutic approach to left ventricular hypertrophy


Creative Commons License

Soysal D., Kılavuz A. , Atay A., Öztin A., Kurşun L., Arı H.

MN Kardiyoloji, vol.5, pp.133-136, 1998 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5
  • Publication Date: 1998
  • Title of Journal : MN Kardiyoloji
  • Page Numbers: pp.133-136

Abstract

A new therapeutic approach to left ventricular hypertrophy

Öz (İngilizce):In general drugs that influence renin angiotensin aldosterone system (RAAS) has been shown to reduce left ventricular hypertrophy (LVH). We investigated the effects of Losartan -K+ an angiotensin II (Ang II) receptor antagonist, on LVH, plasma renin activity (PRA), serum aldosterone levels and blood pressure levels.37 patients, M/F was 17/20, aged 35-70 years with a systolic blood pressure (SBP) of 140 mmHg or more and/or diastolic blood pressure (DBP) between 90 to 115 mmHg were included in the study. All had echocardiographic evidence of LVH. Following 2 weeks washout period baseline echocardiography was performed to get left ventricular dimensions. PRA and serum aldosterone levels were measured simultaneously. After 6 months of treatment with 50 mg ofLosartan daily, the parameters mentioned above were controlled again, there was a significant decrease in SBP, DBP and serum aldosterone levels (P<0.001), but a moderate decrease in PRA, left ventricular mass (LVM) and left ventricular mass index (LVMI) (P<0.05). In conclusion, we can say Ang II receptor blockade may be expected to provide more comprehensive blockade of the trophic actions of Ang II.

Genelde renin angiotensin aldosteron sistemini (RAAS) etkileyen ilaçların sol ventrikül hipertrofisini (SVH) azalttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda esansiyel hipertansiyonlu hastalarda Angiotensin II (Ang II) reseptör antagonisti Losartan-K 'un SVH, plazma renin aktivitesi (PRA), serum aldosteron seviyeleri ve kan basıncı üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan 37 hasta, yaşları 35-70 arasında, sistolik kan basınçları (8KB) 140 mmHg veya üstünde, diastolik kan basınçları (DKB) 90-115 mmHg arasında, ekokardiografık olarak SVH'sinin varlığı kanıtlanmış, 17 erkek 20 kadından oluşuyordu. 2 haftalık ilaçsız dönemi takiben tüm hastaların M-mode 2 boyutlu ekokardiografıleri yapıldı. PRA ve serum aldosteron düzeyleri ölçüldü. Hastalar iki haftalık aralıklarla klinik kontrollere çağrıldı. Bu arada tüm hastalara A U reseptör antagonisti Losartan -K 50 mg günde tek doz başlandı. 6. ayın sonunda hemodinamik, neurohumoral ve ekokardiografık kontrolleri yapıldı. 8KB, DKB, serum al-dosteron seviyelerinde ileri derecede anlamlı (P<0.001), PRA, sol ventrikül kütlesi (SVK) ve kütle indeksinde (SVKI) orta derecede anlamlı (P<0.05) azalma saptandı. Sonuç olarak Ang II reseptör blokajı ile Ang II'in trafik etkilerinin kapsamlı biçimde bloke edile-bileceğini söyleyebiliriz.