Sol ventrikül hipertrofisine yeni bir tedavi yaklaşımı


Soysal D., Kılavuz A. , Atay A., Öztin A., Kurşun L., Arı H.

MN Kardiyoloji, cilt.5, ss.133-136, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: MN Kardiyoloji
  • Sayfa Sayıları: ss.133-136

Özet

Genelde renin angiotensin aldosteron sistemini (RAAS) etkileyen ilaçların sol ventrikül hipertrofisini (SVH) azalttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda esansiyel hipertansiyonlu hastalarda Angiotensin II (Ang II) reseptör antagonisti Losartan-K 'un SVH, plazma renin aktivitesi (PRA), serum aldosteron seviyeleri ve kan basıncı üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan 37 hasta, yaşları 35-70 arasında, sistolik kan basınçları (8KB) 140 mmHg veya üstünde, diastolik kan basınçları (DKB) 90-115 mmHg arasında, ekokardiografık olarak SVH'sinin varlığı kanıtlanmış, 17 erkek 20 kadından oluşuyordu. 2 haftalık ilaçsız dönemi takiben tüm hastaların M-mode 2 boyutlu ekokardiografıleri yapıldı. PRA ve serum aldosteron düzeyleri ölçüldü. Hastalar iki haftalık aralıklarla klinik kontrollere çağrıldı. Bu arada tüm hastalara A U reseptör antagonisti Losartan -K 50 mg günde tek doz başlandı. 6. ayın sonunda hemodinamik, neurohumoral ve ekokardiografık kontrolleri yapıldı. 8KB, DKB, serum al-dosteron seviyelerinde ileri derecede anlamlı (P<0.001), PRA, sol ventrikül kütlesi (SVK) ve kütle indeksinde (SVKI) orta derecede anlamlı (P<0.05) azalma saptandı. Sonuç olarak Ang II reseptör blokajı ile Ang II'in trafik etkilerinin kapsamlı biçimde bloke edile-bileceğini söyleyebiliriz.

A new therapeutic approach to left ventricular hypertrophy

Öz (İngilizce):In general drugs that influence renin angiotensin aldosterone system (RAAS) has been shown to reduce left ventricular hypertrophy (LVH). We investigated the effects of Losartan -K+ an angiotensin II (Ang II) receptor antagonist, on LVH, plasma renin activity (PRA), serum aldosterone levels and blood pressure levels.37 patients, M/F was 17/20, aged 35-70 years with a systolic blood pressure (SBP) of 140 mmHg or more and/or diastolic blood pressure (DBP) between 90 to 115 mmHg were included in the study. All had echocardiographic evidence of LVH. Following 2 weeks washout period baseline echocardiography was performed to get left ventricular dimensions. PRA and serum aldosterone levels were measured simultaneously. After 6 months of treatment with 50 mg ofLosartan daily, the parameters mentioned above were controlled again, there was a significant decrease in SBP, DBP and serum aldosterone levels (P&lt;0.001), but a moderate decrease in PRA, left ventricular mass (LVM) and left ventricular mass index (LVMI) (P&lt;0.05). In conclusion, we can say Ang II receptor blockade may be expected to provide more comprehensive blockade of the trophic actions of Ang II.