Molecular Identification Of Mosquito Species Using Dna Barcode Analysis


GÜZ N., DURMUŞOĞLU E.

3.Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016