Yenidoğan Taramasında Biotinidaz Eksikliği Ön Tanısı ile Gelen Klasik Galaktozemi Olgusu


KÖSE E., ONAY H. , YÜCESOY E., BAYSAL b., TÜZÜN F., ARSLAN N.

14. Uluslararsı Katılımlı Ulusal Metabolik Haslıklar ve Beslenme Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017