Süt Ürünlerinin Korunmasında Bakteriyosinler


KESENKAŞ H. , ÖZER E.

5. Gıda Güvenliği Kongresi, 7 - 08 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text