Süt Ürünlerinin Korunmasında Bakteriyosinler


KESENKAŞ H. , ÖZER E.

5. Gıda Güvenliği Kongresi, 7 - 08 Mayıs 2015