Keratokistik Odontojenik Tümör Olgularının Endodontik Cerrahi Uygulama Sonrası Uzun Dönem Takibi IKi Olgu Sunumu


ÇALIŞKAN M. K. , KAVAL M. E. , TEKİN U.

13. Türk Endodonti Derneği Ulusularası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016