Evre I Basınç Yarasının Tanılanmasında İki Farklı Yöntemin Güvenirliğinin İncelenmesi


GÜRLEK KISACIK Ö., SÖNMEZ M., GÜNEŞ Ü.

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirleikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018