Fibre Reinforced Composite Fixed Partial Denture Application: Because of a Case with Diastema.


KÜMBÜLOĞLU T. Ö. , Akan E., USER A., Yılmaz G.

11th International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2004

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye