Geriatrik Dönemdeki Kadınlarda Üriner İnkontinansın Etkileri


GÜMÜŞSOY S., KESKİN G. , YILDIRIM G. Ö. , AKTEKİN E.

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017