Hasat Öncesi Farklı Konsantrasyonlarda Gibberellik Asit Uygulamalarının ‘Obilnaja’ Japon Eriği Meyvelerinin Depolanmasına Etkileri


GÜLEŞ A., TÜRK B., OKŞAR R. E. , ŞEN F.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.21-26, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.21-26

Özet

Çalışma, Manisa ilinde ‘Obilnaja’ Japon eriği çeşidi ile kurulmuş üretici bahçesinde yürütülmüştür. Hasat öncesi gibberellik asit (GA3) uygulamalarının erik meyvelerinin depolama süresince kalite değişimleri ve kayıpları etkileri araştırılmıştır. GA3 uygulamaları erik meyvelerinin renk dönümünde 25 ve 50 ppm konsantrasyonlarında ağaçlara püskürtme şeklinde uygulanmıştır. GA3 uygulanmayanlar kontrol olarak kabul edilmiştir. Sert olumda hasat edilen erik meyveleri modifiye atmosfer (MA) ambalajlarında hava ile ön soğutma işlemi yapıldıktan sonra ağızları kapatılmıştır. Erik meyveleri 0oC ve %90 oransal nemde 60 gün süreyle depolanmış, depolama öncesi, 30 ve 60 günlük depolama sonrası alınan örneklerde fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal değişimler ile fizyolojik ve patolojik bozukluklar incelenmiştir. 50 ppm GA3 uygulaması erik meyvelerinin hasat sonrası meyve eti sertliği kontrole göre %17.3 oranında daha yüksek bulunmuştur. Ancak GA3 uygulamasının bu etkisi depolama süresinin sonunda kaybolmuştur. GA3uygulanan erik meyvelerinin depolama sonunda kabuk rengi, suda çözünür kuru madde, titre edilebilir asit miktarı, pH değeri, toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesi kontrole benzerlik göstermiştir. ‘Obilnaja’ erik meyvelerinde 60 günlük depolama sonunda, başlangıca göre kabuk L* ve b* değeri, asit miktarı ve meyve eti sertliğinde azalış, kabuk a* ve pH değeri ise artış göstermiştir. Depolama süresince fizyolojik ve patolojik bozukluk saptanmamıştır. Sonuçlar ‘Obilnaja’ Japon erik meyvelerinin 60 gün süreyle depolanabileceğini göstermiştir.

This study was carried out in a ‘Obilnaja’ Japanese plum orchard in Manisa province of Turkey. Effects of pre-harvest gibberellic acid (GA3) applications on the quality changes of the plum fruits and post-harvest losses were researched. GA3 was applied at version stage as spraying onto the trees at 25 and 50 ppm concentrations. Untreated trees were considered as the control group. The fruits were harvested at firm harvest maturity stage and pre-cooled in modified atmosphere packages and then, packages were closed. Fruits were stored at 0 oC and %90 relative humidity for 60 days. Sampling was done as pre-storage and after 30 and 60 days of storage and physiological, chemical and biochemical changes and physiological and pathological losses were monitored. Compared to control, fruit firmness was 17.3% higher in 50 ppm GA3 applied fruits at pre-storage period. However, this effect of GA3 did not continue till the end of the storage period. Fruit skin color, soluble solid content, titretable acidity, pH value, total phenolic contents and antioxidant activity of GA3 treated fruits were similar to the control group. After 60 days of storage, L* and b* values, acidity and fruit firmness decreased and fruit skin a* and pH values increased in storage of ‘Obilnaja’ plum fruits compared to the initial storage period. Physiological and pathological losses did not occur during the storage. As a conclusion, the results showed that ‘Obilnaja’ Japanese plum cultivar fruits can be stored for 60 days successfully under tested conditions