İçsel ve Dışsal Dikkat Odağının Rekreatif Dartçılarda Kalp Atım Hızı Değişkenliğine Etkisi ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisi


BALIKÇI İ., TOK S., BİNBOĞA E. , DAL N., ZEKİOĞLU A.

14 th International Sport Sciences Congress, 01 Kasım 2016