A Folk Hero From Antakya Cemîl Hâyek And The Folk Epic Overtold About Him


ÖZBAY E.

I. ULUSLARARASI TÜRKİYE’DE KONUŞULAN ARAPÇA LEHÇELER VE SÖZLÜ EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU (1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPOKEN ARABIC DIALECTS and THEIR ORAL LITERATURE IN TURKEY, Mardin, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2013

  • Basıldığı Şehir: Mardin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye