. IL21R defektine bağlı kombine immün yetmezlik zemininde gelişen marjinal zone lenfomalı olgu.


TÖKMECİ N., KARACA N. , AKSU G. , AYKUT A. , ÇOĞULU M. Ö. , KÜTÜKÇÜLER N.

5. Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Mart 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye