ADÖLESANLARDA YEME BAĞIMLILIĞI ve PSİKOLOJİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Urhan M. , Akder R. N.

2. Uluslararası Sağlık Beslenme Kongresi "Endokrin Hastalıklar", Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.723-738

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.723-738

Özet

Özet Giriş:Yeme bağımlılığı teorisi son dönemlerde popülaritesi giderek artan bir kavramdır. İşlenmiş besinlerin (pizza, çikolata, şekerli içecekler vb.) bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğu ve obezite ve yeme bozukluklarının ise bu yiyeceklere bağımlılık yaratan bir yanıtın sonucu olabileceği ileri sürülmektedir. Bu araştırma lise öğrencilerin yeme bağımlılığı sıklığının belirlenmesi ve yeme bağımlılığı ile bireylerin beden kütle indeksi (BKİ), depresyon, anksiyete ve stres durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Materyal ve Metod: Araştırmaya yaşları 14-18 yıl arasında değişen 144 kız ve 87 erkek olmak üzere toplam 231 lise öğrencisi katılmıştır. Lise öğrencilerinin, boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları ölçülmüş ve Yale Yeme Bağımlılığı ölçeği ile Depresyon, anksiyete, stres ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin %16.9’unda yeme bağımlılığı bulunmuştur. Kız öğrencilerde %22.9 olan yeme bağımlılığı oranı erkek öğrencilerde %6.9 olarak belirlenmiştir. Yeme bağımlılığı bulunan bireylerde depresyon, anksiyete ve stres puanının yeme bağımlılığı olmayan bireylerden önemli düzeyde fazla olduğu (p<0,01) ve ayrıca yeme bağımlılığı bulunan adölesanlarda ileri ve çok ileri düzey depresyon, anksiyete ve strese sahip bireylerin oranının yeme bağımlılığı olmayan bireylerden daha fazla miktarda bulunduğu belirlenmiştir. Yeme bağımlılığı bulunan bireylerin %25.6’sının hafif şişman ve obez olduğu bulunurken bu oranın yeme bağımlılığı olmayanlarda %10.4 olduğu saptanmıştır. Sonuç:Yeme bağımlılığı bulunan bireylerde fizyolojik ve psikolojik hastalıkların riskinin arttığı görülmektedir. Bu nedenle yeme bağımlılığı bulunan bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla eğitim programlarının oluşturularak düzenli bir şekilde uygulanması, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılması ve okulun rehberlik hizmetleri tarafından psikolojik destek sağlanması yararlı olacaktır. Anahtar Kelimeler:Yeme bağımlılığı, depresyon, stres, anksiyete, beden kütle indeksi

Abstract

Introduction:The theory of food addiction is an increasingly popular concept. It has been

suggested that processed foods (pizza, chocolate, sugary drinks, etc.) have the potential to be

addictive and obesity and eating disorders may be the result of an addictive response to these

foods. This study was planned and conducted to determine the frequency of food addiction

among high school students and to evaluate the relationship between food addiction and body

mass index (BMI), depression, anxiety and stress.

Material and Methods:A total of 231 high school students, 144 girls and 87 boys aged 14-18

years, participated in the study. Height and body weight of high school students were

measured and Yale Food Addcition Scale and Depression Anxiety Stress Scale were applied.

As a result of this study, it was found that 16.9% of the students had food addiction.

Results:The rate of food addiction was 22.9% in female students and 6.9% in male students.

It was found that the ratio of individuals with advanced and very advanced depression,

anxiety and stress was higher in individuals with food addiction than those without food

addiction, while it was found that 25.6% of the individuals with food addiction were

overweight and obese.

Conclusion:It is seen that the risk of physiological and psychological diseases increases in

individuals with food addiction. For this reason, it will be beneficial to create educational

programs in order to gain healthy living habits and to implement them regularly, to increase

the physical activity levels of individuals and to provide psychological support by the

guidance services of the school.

Key words: Food addiction, depression, stress, anxiety, body mass index