Periodontal tedavide antibiyotik ve oral antiseptiklerin kullanımı


BUDUNELİ N. G.

Türk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2016