BAŞ BOYUN KANSERİ HASTALARINDA TRİSMUS TEDAVİSİ SONRASI HAYAT KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Şahan M. H.

İzmir Dişhekimliği Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.186

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.186

Abstract

Amaç: Baş boyun kanserlerinin tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi seçenekleri bulunmaktadır. Tedavilerin tek veya kombine olarak uygulanması temporomandibuler eklemi olumsuz etkileyerek ağız açıklığında kısıtlılığa neden olmaktadır. Trismus yemek yeme alışkanlığını, ağız hijyenini, diş tedavilerini, konuşmayı ve estetiği olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, baş boyun kanserli hastalarda trismus tedavisinde kullanılan egzersizlerin etkilerinin yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır. Gereçler ve yöntemler: Çalışmada baş boyun kanseri sonucu gelişen trismusun tedavisi için 40 hastanın 20’sine therabite cihazı, 20’sine tahta spatula kullanıldı. 40 hastanın tedavi öncesi, tedavi sonrası 1. Ve 3. Haftalarda maksimum ağız açıklık ölçümleri yapıldı. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ölçümler değerlendirildi. Trismus tedavi tamamlandıktan sonra 40 hastaya Washington Üniversitesi yaşam kalite anketi uygulandı. Bulgular: Trismus tedavisi sonrası uygulanan yaşam kalite anketine göre therabite ve tahta spatula uygulanan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmemiştir. (p˃0.5) Sonuç: Washington yaşam kalitesi anketine göre radyoterapi hastaların yaşam kalitelerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Washington yaşam kalite anketi hastaların takibinde kullanılması baş boyun hastalarının tespit edilmesine yardımcı olabilir ve bu aynı zamanda bir egzersiz programına dahil olabilme algılarını yansıtır.