Analysis of traditional, semi -traditional and modern shopping places: İzmir case


Creative Commons License

Malkoç True E. , Kılıçaslan Ç., Özeren Alkan M., Küçükerbaş E. V.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.50, no.2, pp.213-222, 2013 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.213-222

Abstract

Shape-shifting commerce phenomenon affected by the competitive environment, accelerated the formation of new shopping places and these modern designed shopping places changed shopping habits of communities. In this century people challenge these modern places in which they get around, express longing in the past and dissatisfaction comparing the modern places with traditional ones express from time to time. Within this study, a traditional open air market, a semi - traditional shopping street which is developed over time according to demands and a modern open air shopping centre which is emerged as a result of economic and spatial dynamics were evaluated comparatively. Spatial differences of study areas were observed besides putting forward the level of meeting expectations of users. Following the research on literature, shopping term, spatial transformation of shopping markets and their place in social life are evaluated. Afterwards, as for areas of research, data collection was carried out based on the work of a researcher group and an expert group. As a result of the analysis conducted, spatial and vital assessments are manifested. All information obtained as a result of the analysis, evaluated with an integrated approach and consequently recommendations guiding the planning and design practices are presented.

Rekabet ortamının etkisiyle şekil değiştiren ticaret olgusu yeni alışveriş mekanlarının oluşumunu hızlandırmış, geçmişe oranla daha modern tasarlanan alışveriş mekanları dolayısıyla toplumların alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlar zaman zaman içerisinde doğrudan yer aldıkları bu modern mekanları sorgulamakta ve geleneksel mekanlarla karşılaştırarak geçmişe dair özlemlerini ve memnuniyetsizliklerini dile getirmektedir. Bu araştırmada, İzmir kenti sınırları içerisinde yer alan geleneksel bir açıkhava çarşısı, zaman içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmiş yarı geleneksel bir alışveriş caddesi ile ekonomik ve mekansal dinamikler sonucu ortaya çıkmış modern bir açık hava alışveriş merkezi karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve mekansal farklılıkları saptanarak, günümüz insanının beklentilerini karşılama düzeyi ortaya konulmuştur. Araştırmada öncelikle; konuya yönelik literatür taraması yapılmış, alışveriş kavramı ile alışveriş mekanlarının tarihsel süreçteki mekansal değişimi ve toplumsal yaşamdaki yeri değerlendirilmiştir. Sonrasında araştırma alanlarına yönelik araştırıcı ve uzman grubun çalışmalarını temel alan bir veri toplama çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz çalışmaları sonucunda; araştırma alanları yönelik mekânsal ve yaşamsal değerlendirmeler yapılmıştır. Analiz çalışmaları sonucunda elde edilen tüm bilgiler bütünleşik bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve seçili araştırma mekanları temelinden hareketle planlama ve tasarım çalışmalarını yönlendirecek öneriler getirilmiştir.