Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon


Orgun F. , Özkütük N. , İslamoğlu B.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.280

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.280

Abstract

                                                                                    HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON

                                                                         Fatma ORGUN   Nilay ÖZKÜTÜK    Büşra İSLAMOĞLU

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim AD, İzmir/Türkiye,

E-Posta: fatma.orgun@gmail.com

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim AD, İzmir/Türkiye,

E-Posta: nozkutuk@gmail.com

3Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim AD, İzmir/Türkiye,

E-Posta: busra_x200@hotmail.com

Özet

Eğitimde akreditasyon, eğitim kurumlarının belirli standartlara göre değerlendiren bir kontrol mekanizması olarak tanımlanabilir (Bakioğlu, Baltacı 2017). Bu derleme literatürde “hemşirelik eğitiminde akreditasyon” konusu yönelik yapılan araştırmaların incelenmesi ve sonuçlarının sunulması hedeflenmiştir. Hemşirelik eğitiminde akreditasyon konusuna ilişkin ülkemizde ve yurtdışında yapılan çalışmalar derlemede kullanılmıştır. Makale taraması Google akademik arama motorunda “nursing education accreditation" ve “eğitim akreditasyon” anahtar kelimeleri ile yapılmıştır. Aynı zamanda MEDLINE, ProQuest, Scopus, ScienceDirect ve ULAKBİM gibi birçok veritabanından yararlanarak derleme yazılmıştır. Akredite bir belgelendirme kuruluşunun vermiş olduğu sertifikalar, saygınlık ve güvenilirliğin göstergesi olmaktadır. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınan hizmetin uluslararası tanınırlığı olmasından dolayı, TÜRKAK markasına sahip sertifikalar, diğer ülkelerde de kabul görmektedir. Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (HEPDAK)’nin temel amacı; hemşirelik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli hemşireler yetiştirilerek güvenli ve etkili bakım sunulması ve toplumun sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Hemşirelik eğitiminde akreditasyon; akredite olan kurumun öncelikli olarak tercih edilmesi sağlarken, öğrenciye de hem iş başvurularında yeterliliğinde güvence hem de eğitim kariyerin ilerlemesinde olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik eğitimi, akreditasyon, standart, kalite