The Knowledge and Attitudes of Nursing Senior Students Regarding Traditional and Complementary Medicine


Creative Commons License

Özşaker E.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.153-162, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.52976/vansaglik.823136
  • Title of Journal : Van Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.153-162

Abstract

Objective: This study aimed to examine the knowledge and attitudes of nursing senior students regarding traditional and complementary medicine. Material and Method: This descriptive study was conducted with 224 senior students attending a nursing faculty. Data were collected with the Student Identification Form and Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ). Results: The most well-known methods among the students were music therapy (94.6%), acupuncture (93.3%), hypnosis (92.4%), and leech therapy (82.6%), respectively. It was determined that 82.1% of the students believed the effectiveness of traditional and complementary medicine practices, 74.4% of them wanted to take traditional and complementary medicine practices as a separate course in the school. The HCAMQ mean total score was 30.87±4.83. Conclusion: It was found that nursing students' attitudes towards complementary and alternative medicine were positive and moderate.

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusundaki bilgi ve tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, bir hemşirelik fakültesine devam eden 224 son sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Veriler Öğrenci Tanımlama Formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Öğrenciler arasında en çok bilinen yöntemler sırasıyla müzik terapisi (%94,6), akupunktur (%93,3), hipnoz (%92,4) ve sülük tedavisi (% 82,6) idi. Öğrencilerin %82,1'inin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkinliğine inandığı, %74,4'ünün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını okulda ayrı bir ders olarak almak istediği belirlendi. BTATÖ ortalama toplam puanı 30.87 ± 4.83 idi. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıbba yönelik tutumlarının olumlu ve orta düzeyde olduğu bulunmuştur.