Bornova Osmanlı Kitâbeleri


Günay V.

EGE ÜNİVERSİTESİ, İzmir, 2014

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: EGE ÜNİVERSİTESİ
  • City: İzmir

Abstract

Türklerin XI. yüzyılın sonlarında Batı Anadolu’ya gelişlerinin ardından XIV. yüzyılın başlarından itibaren Aydınoğulları Beyliği’nin egemenlik bölgesinde yer alan Bornova, bir yerleşim birimi olarak başlayan gelişimini Osmanlı Devleti bünyesinde de sürdürmüştür. Kent, XIX. yüzyılda İzmir’de yerleşmiş Levantenlerin ve diğer gayri Müslimlerin hâlen görülen büyük ve gösterişli konutları, kilise ve mezarlıklarıyla farklı bir niteliğe bürünmüş, XX. yüzyılın özellikle ikinci yarısında bir üniversite şehri ve sanayi merkezi olarak gelişmeye devam etmiştir. Ancak, Bornova’nın Türk ve Müslüman geçmişinden günümüze kalanların azlığı ve dikkat çekmiyor olması hızla gelişen ve büyüyen şehirle ilgili farklı izleminler yaratmıştır.

*    *    *

‘Bornova Osmanlı Kitâbeleri’, kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak şehir merkezinde tespit edilebilen Osmanlı eserleri ve kitâbelerini konu edinmiştir. Bu konuda gerçekleştirilen ilk müstakil yayın olması dolayısıyla mimarî eserler, anıt ve çeşmelerle mezar kitâbeleri gibi somut kültür mirası, arşiv belgeleri ve sözlü-yazılı bilgiler de göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilmiştir. ‘Bornova Tarihi ve Kent Belleği’ne katkıda bulunmayı amaçlayan eser, Homeros’un yurdu kabul edilen Bornova’da geçmişin izlerinin ve bu topraklara ait değerlerin tanınmasının yanı sıra Bornova ve Bornovalılık algısında da farkındalık yaratacaktır.