Yaşlılarda Sarkopeni değerlendirmesi ve Beslenme Yönetimi


KUŞOĞLU H., ŞAHİN S. , ŞENUZUN AYKAR F.

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017