Primer İmmün Yetersizlik Şüphesi OlanHastaya Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?


Karaca N.

in: 30 Soruda Primer İmmün Yetersizlikler, Prof.Dr.Y.Camcıoğlu,Prof.Dr.G.Deniz,Prof.Dr.S. BAdur., Editor, selen yayıncılık, İstanbul, pp.141-152, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: selen yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.141-152
  • Editors: Prof.Dr.Y.Camcıoğlu,Prof.Dr.G.Deniz,Prof.Dr.S. BAdur., Editor

Abstract

Çocukluk çağında sık tekrarlayan ya da olağandışı enfeksiyonların yaygın risk faktörlerinden mi yoksa primer immün yetersizlikten mi kaynaklandığı tanısal bir zorluktur. Detaylı öykü ve fizik muayene ile uygun laboratuvar çalışmaları ayırıcı tanıda yol göstericidir.  Yüksek farkındalık ile primer immün yetersizliklerin erken tanı ve tedavisi önemlidir. Primer immün yetersizlikler immün sistemin bir komponentinindeki genetik bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan nadir hastalıklardır. IgA eksikliği ortalama 1:500-700 kişide bir görülürken, diğer PİY’ lerin prevalansı spesifik tanıya bağlı olarak 1:10000 ile 1:200 000 arasında değişmektedir. Yaygın algının aksine, PID’ler grup olarak  nadir değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Çalışmalar PID prevalansının 1/1200 olarak bildirirken, akraba evliliği ranı yüksek olan ülkelerle daha sık görülmektedir. PID'ler nadir değildir. Birinci basamak hekimleri arasında PİY’li hastayla karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir. Tekrarlayan, farklı, fırsatçi veya ciddi infeksiyon ile başvuran olguda tanı ancak PİY in akla getirilmesi ile konulabilir.