Türkiye’de İhracata Yönelik Devlet Yardımları Üzerine Bir Değerlendirme: Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü Örneği


AZAK Ş., SANER G.

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.34-45, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.34-45

Abstract

An Assessment on Government Aids Towards Exports: A Case Study of Dry Fruit and Vegetable Sector in Turkey

Government aids are carried out to ensure the companies towards export activities such as production, marketing and promotion stages, etc. in order to gain competitive power. The aim of the study is to examine the legislation, application, procedures and principles towards current export supports within the scope of government aid and find out the awareness and utilization of exporting firms in the agricultural sector. A online survey study had been conducted to the 61 firms in the Dry Fruits and Products Sector connected to Aegean Exporters' Associations General Secretariat. The result of the study is showed that more than 50% of responded companies have never benefited from export supports.

Key words: Export, government aids, export support, dried fuits and products sector. 

Özet: Firmaların iç pazara olan bağımlılığının azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılmasında ihracat,  önemli rol oynamakta ve ülke ekonomisi için döviz kazandırıcı faaliyetlerin başında gelmektedir.Devlet yardımları, firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini üretim, pazarlama ve tanıtım aşamalarında destekleyerek rekabet gücü kazanmalarını sağlamaktadır. Bu çalışmada, tarım sektörünün ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin mevzuatı incelemek ve ihracatçı firmaların farkındalık ile bu yardımlardan yararlanma durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın birincil verileri Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bağlı kuru meyve ve mamulleri sektöründeki 61 firmadan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, firmaların  %50’sinden fazlasının sağlanan desteklerin farkında olmadığını ve bu desteklerden yararlanmadıklarını ortaya koymuştur.