Guillain Barre sendromu tanılı hastalarda kısa dönem prognoza etki eden faktörlerin araştırılması


KÖKSAL Ö. , GÜLER A. , ŞİRİN H. , ÇELEBİSOY N.

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye