Medicolegal Approach to The Case of Erectile Dysfunction After A Traffic Accident


Creative Commons License

KAYA A. , ÇELİK C. , GÜLER H. , ŞENOL E.

The Bulletin of Legal Medicine, cilt.24, ss.76-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17986/blm.2019149823
  • Dergi Adı: The Bulletin of Legal Medicine
  • Sayfa Sayıları: ss.76-79

Özet

Erektil disfonksiyon, cinsel ilişki için yeterli ereksiyonun elde edilememesi
veya sürdürülememesidir. Bu olgu sunumunda; trafik kazasına bağlı multitrav
-
malı olguda gelişen erektil disfonksiyonu adli-tıbbi açıdan değerlendirmek ve
yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi amacıyla kullanılan kıla
-
vuza katkıda bulunmak amaçlandı.
Tıbbi evrakta; olaya bağlı pelvik kırıklar, mesane ve üretra rüptürü ve diğer
yaralanmaları olduğu kayıtlıydı. Olgunun Anabilim Dalımıza başvurusu sonrası
istenen Üroloji konsültasyonu sonucunda; mevcut bulgularla ereksiyonu gerçek
-
leştirmek için organik açıdan yeterli olmadığı anlaşıldı.
Travmanın erektil disfonksiyona yol açtığı belirlenen olguda, yaralanmanın
ürolojik açıdan kişinin organlarından birinin işlevinin sürekli yitirilmesine yol
açtığı sonucuna varıldı.
Erektil disfonksiyonun, cinsel fonksiyon bozuklukları
başlığı altında ilgili kılavuzda yer almasının, adli rapor düzenleme sürecine yar
-
dımcı olacağı düşünülmektedir. disfonksiyon, cinsel ilişki için yeterli ereksiyonun elde edilememesi
amacıyla kullanılan kıla
-
düşünülmektedir.