Myokard enfarktüsü geçiren erkelerde plasma DHEAS düzeyleri


Özgen A. G. , KARABULUT G. , Hamulu F., Çetinkalp Ş. , Bayraktar F., YILMAZ C., ...More

19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 May 1996, pp.3-6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3-6