“The Role Of Fınancing In Innovatıon Ecosystems: A Panel Data Analysis.”


DEMİRHAN D. , BABACAN Ö.

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı İle Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye