Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımları ve Psikolojik İyi Oluş Hali Arasındaki İlişkisinin Saptanması


Gökhan S., Hazarhun E., Nisari M. A.

Rekreasyon Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar, Prof. Dr. Özkan Tütüncü, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.55-63, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Detay Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.55-63
  • Editörler: Prof. Dr. Özkan Tütüncü, Editör

Özet

Rekreasyon, bireylerin fiziksel, ruhsal ve toplumsal olarak iyiliğini sağlayan boş zaman aktivitelerini içermektedir. Üniversiteler de öğrencilere, bu kapsamda çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin rekreasyonel eğilim ve taleplerinin, ilişkili faktörlerin belirlenmesi ve öğrenci kulüplerine ilişkin görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada literatür taraması doğrutusunda araştırmacılar tarafından oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Form, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 10 soru ve rekreasyonel eğilim ve taleplerinin belirlenmesi amaçlı 15 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşmuştur. Anket formu sınıflarda ders bitimini takiben araştırmacılar tarafından katılımcı öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma bulgularında öğrencilerin fakültelerine göre aylık gelirleri, çalışma durumları, aktivitenin eğitime olan etkisini değerlendirmeleri, kulüplerden haberdarlıkları ve öğrenci kulüplerinde görev almayı kabul etmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kadınların erkeklere; tıp fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelere; aylık geliri 4.020 TL’nin üzerinde olanların düşük gelirlilere yanı sıra yaşam standardı iyilerin düşük olanlara göre daha sık kafe ve sinemaya gittikleri bulunmuştur. Öğrenciler üniversitedeki rekreatif faaliyetler için birden fazla aktivite talep etmiş; en çok yüzme havuzu, açıkhava spor tesisi ve kapalı spor salonu istemişlerdir. Öğrenciler rekreatif aktivitelerin, eğitimdeki başarılarını arttırma da dahil, olumlu katkılarının farkındadırlar. Beklentileri karşılayacak faaliyetler öğrencileri motive edeceği gibi üniversite aidiyetlerini de güçlendirecektir. Üniversiteler açısından da bu durum fırsat olarak değerlendirilmelidir.