3D modelling for realistic training and learning


Creative Commons License

Batı A. H.

Turkish Journal Of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi, ss.1-3, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Turkish Journal Of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-3

Özet

Abstract
Objectives: Three-dimensional (3D) reconstruction and modelling techniques based on computer vision have shown significant progress in recent years. Patient-specific models, which are derived from the imaging data set and are anatomically consistent with each other, are important for the development of knowledge and skills. The purpose of this article is to share information about three-dimensional (3D) reconstruction and modelling techniques and its importance in medical education.
Methods: As 3D printing technology develops and costs are lower, adaptation to the original model will increase, thus making models suitable for the anatomical structure and texture. 3D printing has emerged as an innovative way to help surgeons implement more complex procedures.
Results: Recent studies have shown that 3D modelling is a powerful tool for pre-operative planning, proofing, and decision-making. 3D models have excellent potential for alternative interventions and surgical training on both normal and pathological anatomy. 3D printing is an attractive, powerful and versatile technology.
Conclusions: Patient-specific models can improve performance and improve learning faster, while improving the knowledge, management and confidence of trainees, whatever their area of expertise. Physical interaction with models has proven to be the key to gaining the necessary motor skills for surgical intervention.
Keywords: 3D printing technology; learning; medical education; surgical training.
Öz
Amaç: Bilgisayar vizyonuna dayanan üç boyutlu rekonstrüksiyon ve modelleme teknikleri son yıllarda önemli ilerlemeler göstermiştir. Görüntüleme veri havuzundan türetilen ve anatomik olarak birbiriyle uyumlu olan hastaya özgü modeller, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi açısından önemlidir.
Yöntem: 3D baskı teknolojisi geliştikçe ve maliyetler düştükçe, orjinal modele uyum artacak, böylece anatomik yapı ve dokuya uygun modeller yapılacaktır. 3D baskı, cerrahların karmaşık uygulamalarına yardımcı olmak için yenilikçi bir yol olarak ortaya çıkmıştır.
Sonuçlar: Son çalışmalar 3D modellemenin ameliyat öncesi planlamada, provada ve karar vermede güçlü bir araç olduğunu göstermektedir. 3D modeller, normal ve patolojik anatomi üzerinde alternatif müdahaleler ve cerrahi eğitim için mükemmel bir potansiyele sahiptir. 3D baskı, çekici, güçlü ve çok yönlü bir teknolojidir.
Tartışma: Hastaya özgü modeller, uzmanlık alanları ne olursa olsun, öğrencilerin bilgi, yönetim ve güvenini geliştirirken performansa ve öğrenmeye daha hızlı katkı sağlayabilir. Modellerle fiziksel etkileşimin cerrahi müdahale için gerekli motor becerileri kazanmanın anahtarı olduğu kanıtlanmıştır.
Anahtar kelimeler: 3D baskı teknolojisi; tıp eğitimi; öğrenme; cerrahi eğitim.