Antineoplastik İlaçlara Mesleki Maruziyet ve Hemşirelik


Topçu S. , Beşer A.

Archives of Health Science and Research, cilt.7, ss.207-212, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5152/archealthscires.2020.20047
  • Dergi Adı: Archives of Health Science and Research
  • Sayfa Sayıları: ss.207-212

Özet

Sağlık çalışanları antineoplastik ilaçların hazırlanması ve yönetimini gerçekleştirirken veya bu ilaçların kullanıldığı alanlarda çalışırken bu ilaçlara maruz kalmaktadır. Tıpta uzmanlık alanı olarak onkolojinin gelişmesi, kanser hastalarına verilen kemoterapi doz ve kombinasyonlarının artması, kemoterapinin yan etkilerini minimuma indirmek ve korumaya yardımcı olmak için destekleyici bakım alanının gelişmesi hemşirelerin antineoplastik ilaçlara olan maruziyetini arttırmaktadır. Antineoplastik ilaçlara mesleki maruziyetin sağlık çalışanlarında yarattığı birçok yan etki ve sağlık sorunu bulunmaktadır. Antineoplastik ilaçlara mesleki maruziyet, cilt döküntüsü, bulantı, kusma, diyare, konstipasyon, alopesi, tırnaklarda hiperpigmentasyon, dizüri, uykusuzluk gibi akut yan etkilere, infertilite, abortus, fetüs ve embriyoda hasar, lösemi ve meme kanseri gibi kronik yan etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle bu derleme çalışmasının amacı antineoplastik ilaçlar ile çalışan hemşirelerin mesleki maruziyetlerinin ve korunma önlemlerinin değerlendirilmesidir.