Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi


BİLGE A. , ÇAM M. O.

I. Uluslararası- VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 25 - 28 Eylül 2014