Mandibular Premolar Dişlerde Bilateral İzlenen DENS İNVAGİNATUS Nadir Bir Olgu Sunumu


Gürhan C., GÜNERİ P. , KÖSELER İ.

Türk Dişhekimleri Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text