DER UMGANG DES ÜBERSETZERS MIT MEHRSPRACHIGEN TEXTEN AM BEISPIEL VON THEODOR FONTANES EFFI BRIEST


ÖNCÜ M. T.

e-Journal of New World Sciences Academy, ss.51-71, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: e-Journal of New World Sciences Academy
  • Sayfa Sayıları: ss.51-71

Özet

ÖZET Bu çalışmada, Theodor Fontane’nin Effi Briest adlı eserinde geçen Fransızca’dan alınan sözcük ve sözcük öbeklerinin Türkçe’ye ne şekilde aktarıldığı incelenmektedir. Uygulamada, öncelikle Alman edebiyatçının Fransız Devrimi fikirlerinden, Fransız yazar Gustave Flaubert’in Madame Bovary eserinden ve Fransa’da başlayan Realismus (Gerçekçilik) akımından ne ölçüde etkilendiği ortaya konulacaktır. Ayrıca Almanca yazılmış Effi Briest’te geçen Fransızca sözcüklerin ve sözcük öbeklerin Türkçe’ye iki farklı çevirmenler tarafından hangi yöntemlerle aktarıldığı ele alınacaktır. Son olarak elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelime: Çok Dilli Metinler, Çeviri, Çeviri Yöntemleri, Edebi Çeviri, Effi Briest, Theodor Fontane

ZUSAMMENFASSUNG In dieser Studie soll untersucht werden, wie die französischen Lexeme und lexematischen Wortgruppen aus dem Werk Theodor Fontanes Effi Briest übertragen wurden. Zunächst sollen die Einflüsse des Französischen sowohl auf epochaler, autobiographischer als auch auf der Ebene des individuellen Werks hervorgehoben werden. Sodann folgt die vergleichenden Analyse, und zwar soll erforscht werden, wie die beiden Übersetzer die einzelnen Textstellen, in denen die französischen Lexeme und lexematischen Wortgruppen hervortreten bearbeiten. Schliesslich soll eine Auswertung der Ergebnisse veranschaulicht werden.

Schlüsselwörter: Mehrsprachige Texte, Übersetzung, Übersetzungsmethoden, Literarische Übersetzung, Effi Briest, Theodor Fontane