Artemia Kalite Özellikleri


Creative Commons License

Koru E.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü , pp.6, Ankara, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expertise Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Ankara

Abstract

Konu: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Dekanlığımıza gönderilen Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 10.03.2021-E.83338 Artemia hakkında istenilen raporun hazırlanarak Dekanlık makamına gönderilmesi hususunda.

 Bu rapor, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine yapılan dilekçe müracaatı kapsamında, Dekanlık Evrak Tarih ve Sayısı: E-12691547-050.01.02-83961; Yetiştiricilik Bölümü Evrak Tarih ve Sayısı: 14/10/2019-E.318214 dilekçe elektronik yazışma ile gönderilen istek üzerine hazırlanmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.