Aliağa Körfezi Sedimanlarındaki Ağır Metal Kirliliğinin ve Sedimantasyon Hızının 210Pb ve 137Cs Kronolojisi ile İncelenmesi


YAPRAK G. , AYTAŞ Ş. , YAŞAR D., SERT İ. , YUŞAN S. , SAZAK H. S. , ...Daha Fazla

XI. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 12-14 EKİM 2016, KUŞADASI, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye