ENDOMETRİUM KANSERİ OLGU SUNUMU


GÖZÜKARA N., KAVLAK O.

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017