Türkiye'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Güler D. , Saner G.

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, ss.165-171, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.24181/tarekoder.364891
  • Dergi Adı: Tarım Ekonomisi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.165-171

Özet

Türkiye’de girdi masraflarının yüksekliği ve süt fiyatının da düşük olması nedeniyle süt sığırcılığı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği risk altındadır. Alternatif yöntemler uygulanarak sürdürülebilirliğin önündeki engellerin azaltılabilmesi mümkündür. Bu yöntemlerden biri de birçok sektörde başarılı şekilde uygulanabilen etkin tedarik zinciri yönetimidir. Bu çalışmanın amacı süt sığırcılığı tedarik zinciri yönetiminin değerlendirilmesidir. Çalışmada öncelikle tedarik zinciri yönetimi ele alınmış, süt sığırcılığında tedarik zinciri yönetimi gerek istatistiki veriler, gerekse daha önce bu konuda yapılmış çalışmaların sonuçlarından yararlanarak değerlendirilmiştir. Ortak sonuç süt sığırcılığı işletmelerinde işletme finansmanının kısıtlı olması ve işletme sahiplerinin eğitim seviyesinin düşük olmasının etkin tedarik zinciri yönetimini engellemesi yönündedir. Ayrıca bu alanda bilimsel çalışma sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu eksikliği gidermek amacıyla süt sığırcılığında etkin tedarik zinciri yönetimine yönelik projelerin desteklenmesi ve proje sonuçlarının yayım faaliyetleri yürütülerek üreticilerle paylaşılması son derece önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri yönetimi, süt sığırcılığı, sürdürülebilirlik

Dairy farming in Turkey is under risk for sustainability due to high input costs and low milk price. It is possible to reduce the barriers to sustainability by using alternative methods. One of these methods is effective supply chain management that has been applied successfully in many areas. The aim of this study is to evaluate  the supply chain management of dairy farming. In this study, supply chain management has been addressed and supply chain management in dairy farms has been evaluated based on statistical data and results of studies have been done before. It was determined that limited business capital and low educational level constrains effective supply chain management. Furthermore, the scientific literature on the topic is not enough. Research projects on the subject of supply chain management of dairy farming should be supported and project results should be shared with producers by extension activities.

Key Words: Supply chain management, dairy farming, sustainability