Evaluation of the relationship between quality of life and body mass index in substance users


Urhan M. , Gezmen Karadağ M.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi-Gastrointestinal Hastalıklar, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23

Abstract

Madde kullanım bozukluğu bireylerin yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen ve biyo-psikososyal temelleri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu bireylerde yaşam kalitelerinin düşük olmasıyla birlikte gelişen beslenme yetersizlikleri kişilerin vücut ağırlıklarının değişmesine de neden olmaktadır. Bu çalışmada madde kullanan bireylerde yaşam kalitesinin incelenmesi ve bu bireylerde yaşam kalitesi ile beden kütle indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmaya yaşları 18-50 arasında değişen Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM servisinde tedavi gören 90 madde bağımlısı ve sağlıklı 32 birey dahil edilmiştir. Bireylerin yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde SF-36 (Kısa Form-36) Yaşam Kalite Ölçeği, bireylerin boy uzunlukları (m) ve vücut ağırlıkları (kg) ölçülerek de beden kütle indeksleri (BKİ) (kg/m2) hesaplanmıştır.

Madde kullanan bireylerde SF-36 alt ölçek puanlarının sağlıklı bireylere göre önemli düzeyde daha az olduğu saptanmıştır (p<0,01). Madde bağımlılarında fiziksel sağlık skoru 38.9±8.91 puan olarak hesaplanırken mental sağlık skoru ise 25.2±8.52 bulunmuştur. Sağlıklı bireylerde ise bu değerler sırasıyla 57.9±3.49 puan ve 59.6±8.04 puan olarak belirlenmiştir (p<0,01). Madde bağımlılarında BKİ değerinin (21,2±1,88 kg/m2) sağlıklı bireylerden (24,1±1,64 kg/m2) önemli derecede daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.01). Bireylerin yaşam kaliteleri ve BKİ değerleri arasında önemli bir ilişki gözlenmemiştir (p>0.05).

Bu çalışmada madde bağımlılarının yaşam kalitelerinde ciddi azalma olduğu, sağlıklı bireylere göre BKİ değerlerinin ise önemli oranda düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle tedavi için AMATEM’e başvuran kişilerde beslenme durumunun mutlaka uygun değerlendirme araçlarıyla incelenmesi ve farmakolojik tedavinin yanında kişiye özel bir yaşam tarzı değişikliği programının uygulanması yararlı olacaktır.