Türk -Yunan Kültürel Belleğinde İzmir Geleneksel DanslarıTraditional Dances of İzmir in Turkish-Greek Cultural Memory


ÖZBİLGİN M. Ö. , STAMOS A.

2. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARISEMPOZYUMU 2.ndInternational Music and Dance Studies Symposium, Trabzon, Turkey, 18 - 22 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey