Kalıcı Kalp Pili Olan ve Aile İçi Şiddet Mağduru Bir Olgunun Medikolegal Değerlendirmesi


KAYA A. , ÇELİK C. , GÜLER H. , ŞENOL E. , AKTAŞ E. Ö.

2. Uluslararası Turaz Kongresi, 1 - 04 Eylül 2018