The Difficulties Encountered During Establishment and Implementation of ISo 22000:2005 Food Safety Management System in Olive Oil Plants


AZAK Ş., SANER G. , TÜZÜN T.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Özel sayı, pp.349-354, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Özel sayı
  • Page Numbers: pp.349-354

Abstract

Abstract: ISO 22000:2005 Food Safety Management System is one of the major elements that created added value to olive oil in the sector and all the organizations involved in the food chain could establish this system with the help of a consultancy firm or on their own. The aim of this study is to determine the difficulties encountered by companies that have established or are planning to establish the ISO 22000:2005 Food Safety Management System. In this study, the opinions of the olive oil companies that have operated as olive oil mills and bottling plants about the ISO 22000:2005 Food Safety Management System. Because the statements related to the difficulties were composed of data containing a large number of variables were reevaluated with the help of factor analysis. The results were analyzed using single sample t-test and independent sample t-test. The test results showed that all companies are not indecisive about the difficulties encountered in setting up the ISO 22000:2005 system and that the problems they encountered when installing the system were not different from each other, except for "the difficulty of adapting ISO 22000:2005”.

Key words: ISO 22000:2005, food safety, olive oil, factor analysis

 

Öz: Zeytinyağı sektöründe zeytinyağına katma değer yaratan önemli unsurlardan biri ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olup, gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlar bu sistemi bir danışmanlık firmasının yardımıyla veya kendi olanaklarıyla işletmelerinde kurabilmektedir.Bu çalışmanın amacı, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini işletmelerinde uygulayan ve uygulamayı düşünen firmaların karşılaştığı sorunları belirlemektir. Bu çalışmada, yağhaneler ve şişeleme tesisleri olarak faaliyet gösteren zeytinyağı firmalarının ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Zorluklarla ilgili ifadeler çok sayıda değişken içeren verilerden oluştuğu için faktör analizi yardımıyla tekrar değerlendirilmiştir. Analiz sonucu elde edilen ifadeler tek örneklem t-testi ve bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Test sonuçları tüm işletmelerin ISO 22000:2005 sisteminin kurulmasında karşılaşılan zorluklar hakkında kararsız olmadıklarını, sistemi kurarken karşılaştıkları sorunların “ISO 22000:2005 adapte etme zorluğu” hariç birbirinden farklı olmadığını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: ISO 22000:2005, gıda güvenliği, zeytinyağı, faktör analizi