Alkol- Madde Bağımlısı Gençlerde Nörokognüsyon Ve Psikiyatrik Bozukluklar


KESKİN G. , BABACAN GÜMÜŞ A., YİĞİTOĞLU G.

3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2018