Periapikal lezyonlu Açık Apeksli Daimi Dişlerde Mineral Trioksit Agregat(MTA) ile Apeksifikasyon Tedavisinin Başarısının Prospektif Olarak Değerlendirilmesi


KANDEMİR DEMİRCİ G. , ÇALIŞKAN M. K.

24. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisinde, 10 - 12 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text