Demokrat Parti'nin Tarım Politikası (1950-1960)


Creative Commons License

KİŞİ Ş. S.

İzmir Araştırmaları Dergisi, ss.99-157, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: İzmir Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.99-157

Özet

Demokrat Parti, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası sürecinde Türkiye’deki sosyo-ekonomik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, demokrasiye hizmet etmek amacıyla 7 Ocak 1946’da kuruldu. Demokrat Parti’nin ekonomi politikası, kuruluşunda ortaya koyduğu parti programından itibaren devletçi olmakla birlikte, özel teşebbüs eliyle kalkınmaya dayalı liberalizm eğilimli bir politika olarak belirlenmiştir. Türkiye ekonomisinde büyük değişim ve canlanma getiren bu politikanın en açık şekilde uygulandığı alan ise tarım alanı olmuştur.

Bu çalışmada, Demokrat Parti’nin serbest seçimle iktidara geldiği 14 Mayıs 1950’den bir askeri darbe ile iktidardan uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 tarihleri arasındaki on yıllık iktidar sürecinde tarım alanında oluşturduğu politika ve uygulamaları ele alınacaktır. Çalışmanın hazırlanmasında dönemin özgün kaynaklarından Türk ve İngiliz arşiv belgeleri ile dönemin gazete ve dergilerinin yanı sıra bu konuda yayınlanmış akademik çalışmalardan yararlanılmıştır.

Democrat Party was established on 7 January 1946 for serving to democracy, as a natural consequence of socio-economic developments in Turkey in the time of Second World War and after. Democrat Party’s economic policy has been determined as a statist since the party program it established and it has been determined as a tendency towards liberalism based on development by private enterprise. The revival of great change and that it is applied in the best way this policy area in Turkey’s economy has been agriculture.

In this study, the policies and practices in the field of agriculture during the ten-year period between when it came to power by free choice on the year 14 May 1950 and when the Democrat Party was removed from power by a military coup on the year 27 May 1960, will be discussed. In the preparation of the study, Turkish and English archival documents from the original sources of the period and newspapers and magazines of the period as well as academic studies published on this subject were utilized.