Şişli E Şahan YÖ Kılınç MA Levent RE Karapınar B Ayık MF Atay Y Kronik granülomatöz hastalığa bağlı seyrak gelişen bir kontrüktif perikardit olgusu Aspergillus perikarditi Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15 Kongresi 13 16 Nisan 2016 Antalya


ŞİŞLİ E., ÖZDEMİR ŞAHAN Y., KILINÇ A., LEVENT R. E. , KARAPINAR B. , AYIK M. F. , ...Daha Fazla

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15. Kongresi 13-16 Nisan 2016 Antalya, 13 - 16 Nisan 2016